www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Vis de la Vlădila
Armonie I
Arena Timpului I
Eseu despre Fiinţă
Arena Timpului II
Adevărul triumfând
Marele Orizont
Pasărea Phoenix
Izvorul Sinelui
Luceafărul visând
Abisul la Răscruce
Prietenie
Privire în Timp I
Elogiu Sinelui
Geneza II
Perpetuarea Firescului
Paşi de Copil
Destine
Matricea Timpului
Elegie
Bucuria Vieţii
Cunună Sinelui
Visare
Zbor către Sine
Regăsire
Neant însufleţit
Echitate
Naşterea unui Eu
Nod Gordian
Coloana Firii
Eseu despre Veşnicie
Rugăciune
Elan
Gânditorul
Seară de Mai
Armonie II
Geneza I
Fiinţă şi Timp
Orizonturi Verticale
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Demnitate
Jocul ielelor
Înălţare
Înţelepciune
Timpul în Timp
Fatalitate
Roata Vieţii
Trup şi Suflet
Fericitul Prag
Ram de Speranţă

Download banner
Download wallpapers
Postcards
Page under construction

See section You can have...