www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Echitate
Geneza I
Matricea Timpului
Ram de Speranţă
Timpul în Timp
Eseu despre Fiinţă
Nod Gordian
Roata Vieţii
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Armonie I
Privire în Timp I
Regăsire
Fericitul Prag
Jocul ielelor
Neant însufleţit
Visare
Demnitate
Adevărul triumfând
Perpetuarea Firescului
Cunună Sinelui
Fatalitate
Paşi de Copil
Gânditorul
Seară de Mai
Orizonturi Verticale
Arena Timpului I
Arena Timpului II
Zbor către Sine
Fiinţă şi Timp
Înţelepciune
Înălţare
Luceafărul visând
Geneza II
Coloana Firii
Elan
Elegie
Prietenie
Destine
Bucuria Vieţii
Rugăciune
Elogiu Sinelui
Abisul la Răscruce
Naşterea unui Eu
Eseu despre Veşnicie
Trup şi Suflet
Izvorul Sinelui
Vis de la Vlădila
Pasărea Phoenix
Marele Orizont
Armonie II

Download banner
Download wallpapers
Download wallpapers
Page under construction