www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Paşi de Copil
Armonie II
Prietenie
Coloana Firii
Jocul ielelor
Zbor către Sine
Ram de Speranţă
Eseu despre Fiinţă
Fericitul Prag
Adevărul triumfând
Destine
Izvorul Sinelui
Seară de Mai
Cunună Sinelui
Marele Orizont
Geneza II
Fatalitate
Rugăciune
Nod Gordian
Visare
Eseu despre Veşnicie
Orizonturi Verticale
Naşterea unui Eu
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Bucuria Vieţii
Elegie
Arena Timpului II
Armonie I
Pasărea Phoenix
Abisul la Răscruce
Matricea Timpului
Luceafărul visând
Elogiu Sinelui
Echitate
Arena Timpului I
Fiinţă şi Timp
Geneza I
Demnitate
Trup şi Suflet
Gânditorul
Elan
Roata Vieţii
Regăsire
Timpul în Timp
Vis de la Vlădila
Înălţare
Privire în Timp I
Înţelepciune
Neant însufleţit
Perpetuarea Firescului

Download banner
Download wallpapers
Download wallpapers
Page under construction