www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Înţelepciune
Fiinţă şi Timp
Echitate
Roata Vieţii
Rugăciune
Orizonturi Verticale
Eseu despre Fiinţă
Armonie I
Cunună Sinelui
Elogiu Sinelui
Jocul ielelor
Naşterea unui Eu
Destine
Visare
Pasărea Phoenix
Regăsire
Vis de la Vlădila
Seară de Mai
Zbor către Sine
Arena Timpului II
Nod Gordian
Elegie
Geneza II
Adevărul triumfând
Luceafărul visând
Perpetuarea Firescului
Prietenie
Coloana Firii
Timpul în Timp
Demnitate
Bucuria Vieţii
Neant însufleţit
Abisul la Răscruce
Gânditorul
Ram de Speranţă
Armonie II
Arena Timpului I
Matricea Timpului
Geneza I
Înălţare
Eseu despre Veşnicie
Elan
Privire în Timp I
Paşi de Copil
Fatalitate
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Marele Orizont
Fericitul Prag
Trup şi Suflet
Izvorul Sinelui

Download banner
Download wallpapers
Download wallpapers
Page under construction