www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Cunună Sinelui
Visare
Geneza II
Arena Timpului II
Paşi de Copil
Seară de Mai
Regăsire
Nod Gordian
Timpul în Timp
Luceafărul visând
Elogiu Sinelui
Naşterea unui Eu
Eseu despre Fiinţă
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Matricea Timpului
Marele Orizont
Înţelepciune
Vis de la Vlădila
Pasărea Phoenix
Gânditorul
Neant însufleţit
Geneza I
Bucuria Vieţii
Privire în Timp I
Abisul la Răscruce
Prietenie
Arena Timpului I
Fericitul Prag
Eseu despre Veşnicie
Echitate
Fatalitate
Înălţare
Adevărul triumfând
Ram de Speranţă
Perpetuarea Firescului
Armonie II
Demnitate
Elan
Coloana Firii
Fiinţă şi Timp
Trup şi Suflet
Jocul ielelor
Orizonturi Verticale
Destine
Zbor către Sine
Armonie I
Elegie
Rugăciune
Izvorul Sinelui
Roata Vieţii

Download banner
Download wallpapers
Paintings
Page under construction