www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Destine
Zbor către Sine
Gânditorul
Înălţare
Adevărul triumfând
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Eseu despre Veşnicie
Neant însufleţit
Rugăciune
Echitate
Fatalitate
Arena Timpului I
Înţelepciune
Elegie
Paşi de Copil
Abisul la Răscruce
Armonie II
Luceafărul visând
Geneza I
Arena Timpului II
Matricea Timpului
Fericitul Prag
Privire în Timp I
Vis de la Vlădila
Regăsire
Armonie I
Roata Vieţii
Trup şi Suflet
Timpul în Timp
Izvorul Sinelui
Pasărea Phoenix
Perpetuarea Firescului
Fiinţă şi Timp
Eseu despre Fiinţă
Marele Orizont
Jocul ielelor
Elan
Demnitate
Naşterea unui Eu
Nod Gordian
Elogiu Sinelui
Seară de Mai
Geneza II
Ram de Speranţă
Visare
Bucuria Vieţii
Prietenie
Coloana Firii
Orizonturi Verticale
Cunună Sinelui

Download banner
Download wallpapers
You can have...

I, Augustin Ţenea... With the images of my painting creations you can have:

- posters;
- postcards;
- calendars;
- Album- vol I and;
- Album- vol II. etc.


In the more or less close, future these two Painting Albums will be also edited with the text written in English or bilingual Romanian/English.


For each category- see details in related section!