www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Matricea Timpului
Jocul ielelor
Arena Timpului I
Orizonturi Verticale
Înălţare
Cunună Sinelui
Elegie
Pasărea Phoenix
Demnitate
Vis de la Vlădila
Visare
Fericitul Prag
Naşterea unui Eu
Timpul în Timp
Fiinţă şi Timp
Regăsire
Înţelepciune
Rugăciune
Bucuria Vieţii
Destine
Prietenie
Zbor către Sine
Eseu despre Fiinţă
Perpetuarea Firescului
Trup şi Suflet
Armonie I
Elogiu Sinelui
Gânditorul
Seară de Mai
Armonie II
Roata Vieţii
Ram de Speranţă
Echitate
Neant însufleţit
Abisul la Răscruce
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Eseu despre Veşnicie
Geneza I
Nod Gordian
Luceafărul visând
Arena Timpului II
Privire în Timp I
Coloana Firii
Izvorul Sinelui
Geneza II
Elan
Marele Orizont
Fatalitate
Adevărul triumfând
Paşi de Copil

Download banner
Download wallpapers
Album-vol I
Page under construction

See section You can have...