www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Fatalitate
Coloana Firii
Elan
Neant însufleţit
Matricea Timpului
Echitate
Rugăciune
Paşi de Copil
Seară de Mai
Vis de la Vlădila
Ram de Speranţă
Bucuria Vieţii
Luceafărul visând
Armonie I
Nod Gordian
Eseu despre Fiinţă
Trup şi Suflet
Armonie II
Gânditorul
Jocul ielelor
Elogiu Sinelui
Naşterea unui Eu
Arena Timpului II
Fericitul Prag
Zbor către Sine
Izvorul Sinelui
Perpetuarea Firescului
Cunună Sinelui
Visare
Înălţare
Roata Vieţii
Prietenie
Înţelepciune
Arena Timpului I
Fiinţă şi Timp
Adevărul triumfând
Destine
Elegie
Pasărea Phoenix
Eseu despre Veşnicie
Orizonturi Verticale
Abisul la Răscruce
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Geneza I
Timpul în Timp
Demnitate
Privire în Timp I
Marele Orizont
Regăsire
Geneza II

Download banner
Download wallpapers
Calendars
Page under construction

See section You can have...