www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Prietenie
Luceafărul visând
Abisul la Răscruce
Paşi de Copil
Eseu despre Fiinţă
Timpul în Timp
Perpetuarea Firescului
Roata Vieţii
Adevărul triumfând
Fiinţă şi Timp
Ram de Speranţă
Visare
Zbor către Sine
Coloana Firii
Rugăciune
Fericitul Prag
Arena Timpului I
Trup şi Suflet
Înălţare
Regăsire
Demnitate
Pasărea Phoenix
Gânditorul
Înţelepciune
Orizonturi Verticale
Arena Timpului II
Geneza I
Elogiu Sinelui
Eseu despre Veşnicie
Echitate
Privire în Timp I
Matricea Timpului
Fatalitate
Nod Gordian
Seară de Mai
Naşterea unui Eu
Elegie
Armonie I
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Cunună Sinelui
Bucuria Vieţii
Elan
Destine
Neant însufleţit
Izvorul Sinelui
Marele Orizont
Vis de la Vlădila
Jocul ielelor
Armonie II
Geneza II

Download banner
Download wallpapers
Opinions

« Every man is entitled to have au opinion... on works of painting that delight him and so, determine him to believe that they would be adequate to enjoy his neighbour too! »

In the content of this page I intend to post impressions, opinions, comments… of those expressed by you, art-lovers! – expedierea mesajului se face prin intermediul secţiunii– message sending is done through the section contact or e-mail: contact@augustintenea.com

I, Augustin Ţenea… am the author of the paintings whose images are presented through this site and I do not require or prevent any opinion... concerning my works of painting!