www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Neant însufleţit
Cunună Sinelui
Fiinţă şi Timp
Demnitate
Fatalitate
Înălţare
Orizonturi Verticale
Bucuria Vieţii
Rugăciune
Jocul ielelor
Regăsire
Destine
Privire în Timp I
Luceafărul visând
Prietenie
Adevărul triumfând
Geneza I
Arena Timpului I
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Gânditorul
Coloana Firii
Visare
Paşi de Copil
Roata Vieţii
Perpetuarea Firescului
Izvorul Sinelui
Arena Timpului II
Elan
Fericitul Prag
Naşterea unui Eu
Înţelepciune
Matricea Timpului
Trup şi Suflet
Elegie
Ram de Speranţă
Geneza II
Pasărea Phoenix
Timpul în Timp
Abisul la Răscruce
Armonie I
Marele Orizont
Zbor către Sine
Seară de Mai
Elogiu Sinelui
Vis de la Vlădila
Armonie II
Eseu despre Fiinţă
Nod Gordian
Echitate
Eseu despre Veşnicie

Download banner
Download wallpapers
Opinions

« Every man is entitled to have au opinion... on works of painting that delight him and so, determine him to believe that they would be adequate to enjoy his neighbour too! »

In the content of this page I intend to post impressions, opinions, comments… of those expressed by you, art-lovers! – expedierea mesajului se face prin intermediul secţiunii– message sending is done through the section contact or e-mail: contact@augustintenea.com

I, Augustin Ţenea… am the author of the paintings whose images are presented through this site and I do not require or prevent any opinion... concerning my works of painting!