www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Geneza II
Bucuria Vieţii
Fiinţă şi Timp
Ram de Speranţă
Echitate
Jocul ielelor
Destine
Elan
Perpetuarea Firescului
Înălţare
Înţelepciune
Zbor către Sine
Privire în Timp I
Vis de la Vlădila
Seară de Mai
Abisul la Răscruce
Armonie I
Neant însufleţit
Cunună Sinelui
Regăsire
Geneza I
Coloana Firii
Marele Orizont
Elogiu Sinelui
Arena Timpului II
Naşterea unui Eu
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Nod Gordian
Fatalitate
Rugăciune
Eseu despre Fiinţă
Gânditorul
Visare
Prietenie
Paşi de Copil
Demnitate
Elegie
Timpul în Timp
Arena Timpului I
Roata Vieţii
Pasărea Phoenix
Trup şi Suflet
Adevărul triumfând
Izvorul Sinelui
Luceafărul visând
Matricea Timpului
Fericitul Prag
Armonie II
Orizonturi Verticale
Eseu despre Veşnicie

Download banner
Download wallpapers
Opinions

« Every man is entitled to have au opinion... on works of painting that delight him and so, determine him to believe that they would be adequate to enjoy his neighbour too! »

In the content of this page I intend to post impressions, opinions, comments… of those expressed by you, art-lovers! – expedierea mesajului se face prin intermediul secţiunii– message sending is done through the section contact or e-mail: contact@augustintenea.com

I, Augustin Ţenea… am the author of the paintings whose images are presented through this site and I do not require or prevent any opinion... concerning my works of painting!