www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Seară de Mai
Echitate
Zbor către Sine
Visare
Jocul ielelor
Armonie I
Arena Timpului II
Regăsire
Timpul în Timp
Nod Gordian
Orizonturi Verticale
Coloana Firii
Neant însufleţit
Geneza I
Eseu despre Veşnicie
Geneza II
Privire în Timp I
Eseu despre Fiinţă
Bucuria Vieţii
Trup şi Suflet
Luceafărul visând
Demnitate
Ram de Speranţă
Înţelepciune
Înălţare
Matricea Timpului
Cunună Sinelui
Pasărea Phoenix
Abisul la Răscruce
Elogiu Sinelui
Marele Orizont
Roata Vieţii
Adevărul triumfând
Arena Timpului I
Elan
Gânditorul
Perpetuarea Firescului
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Armonie II
Prietenie
Rugăciune
Paşi de Copil
Fericitul Prag
Naşterea unui Eu
Vis de la Vlădila
Izvorul Sinelui
Destine
Fiinţă şi Timp
Fatalitate
Elegie

Download banner
Download wallpapers
Terms and conditions for using www.augustintenea.com

The last modification of terms and conditions for using www.augustintenea.com
took place in: 15.June.2011

Use this website only if you totally agree with the following:

- these terms and conditions constitute a legal contract between you as a user – the user is any person who accesses, in any way, the site – and the rightful owner of this site – Romanian citizen Ţenea Augustin (resident in Craiova, Romania).

- this website is made available to all users`as it is`, and so the owner of this site is not liable for any damages whatsoever, that might result from or in connection with this site or other sites which have connection with www.augustintenea.com

- the message content sent under section "Views", must belong to sender, who also accepts that, in whole or in part, his message to be made public, including, posting on this site, without being owed, and with or without specifying, wholly and partially, of his personal data – mentioned or not… name, forename, job, locality, country.

- the resolving of any possible litigation occured as a result of using this site - www.augustintenea.com - will be made by the competent court of Craiova – Romania.

- the use, in any way, of the images or texts submitted via this site, is made only to the Romanian law on Copyright.

- the owner of www.augustintenea.com reserves the right to make any modification, including these terms and conditions without prior notice to users in this respect.