www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Gânditorul
Destine
Marele Orizont
Demnitate
Geneza I
Echitate
Coloana Firii
Luceafărul visând
Bucuria Vieţii
Rugăciune
Eseu despre Veşnicie
Armonie I
Arena Timpului I
Elogiu Sinelui
Nod Gordian
Neant însufleţit
Izvorul Sinelui
Trup şi Suflet
Privire în Timp I
Pasărea Phoenix
Seară de Mai
Jocul ielelor
Eseu despre Fiinţă
Vis de la Vlădila
Cunună Sinelui
Armonie II
Prietenie
Fiinţă şi Timp
Arena Timpului II
Orizonturi Verticale
Paşi de Copil
Naşterea unui Eu
Zbor către Sine
Perpetuarea Firescului
Regăsire
Elegie
Geneza II
Înălţare
Timpul în Timp
Fericitul Prag
Visare
Adevărul triumfând
Elan
Fatalitate
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Matricea Timpului
Ram de Speranţă
Roata Vieţii
Abisul la Răscruce
Înţelepciune

Download banner
Download wallpapers
Parteners

Mihai Popescu - arta fotografica