www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Arena Timpului I
Orizonturi Verticale
Izvorul Sinelui
Seară de Mai
Luceafărul visând
Echitate
Adevărul triumfând
Geneza I
Matricea Timpului
Paşi de Copil
Înălţare
Pasărea Phoenix
Fericitul Prag
Privire în Timp I
Jocul ielelor
Nod Gordian
Cunună Sinelui
Zbor către Sine
Armonie II
Elegie
Timpul în Timp
Ram de Speranţă
Perpetuarea Firescului
Prietenie
Demnitate
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Eseu despre Fiinţă
Geneza II
Roata Vieţii
Arena Timpului II
Elan
Elogiu Sinelui
Vis de la Vlădila
Coloana Firii
Fatalitate
Înţelepciune
Visare
Regăsire
Abisul la Răscruce
Fiinţă şi Timp
Marele Orizont
Naşterea unui Eu
Trup şi Suflet
Gânditorul
Eseu despre Veşnicie
Bucuria Vieţii
Armonie I
Rugăciune
Destine
Neant însufleţit

Download banner
Download wallpapers
Contact

Your message can be sent to me through:

- e-mail contact@augustintenea.com
- online, filling the following form:


First and Last Name  *
Locality, country
Telephon
E-mail  *
Message  *
Validation code
   The fields marked with * are mandatory.