www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Cunună Sinelui
Perpetuarea Firescului
Abisul la Răscruce
Roata Vieţii
Visare
Pasărea Phoenix
Fiinţă şi Timp
Izvorul Sinelui
Vis de la Vlădila
Înălţare
Nod Gordian
Bucuria Vieţii
Gânditorul
Arena Timpului I
Geneza I
Eseu despre Fiinţă
Zbor către Sine
Eseu despre Veşnicie
Demnitate
Paşi de Copil
Fericitul Prag
Privire în Timp I
Seară de Mai
Luceafărul visând
Înţelepciune
Adevărul triumfând
Naşterea unui Eu
Armonie I
Trup şi Suflet
Arena Timpului II
Rugăciune
Regăsire
Destine
Geneza II
Ram de Speranţă
Jocul ielelor
Armonie II
Matricea Timpului
Orizonturi Verticale
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Elegie
Neant însufleţit
Prietenie
Coloana Firii
Elogiu Sinelui
Elan
Marele Orizont
Timpul în Timp
Echitate
Fatalitate

Download banner
Download wallpapers
Calendars
Page under construction

See section You can have...