www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Prietenie
Jocul ielelor
Geneza I
Elogiu Sinelui
Înălţare
Paşi de Copil
Elan
Izvorul Sinelui
Luceafărul visând
Înţelepciune
Fiinţă şi Timp
Vis de la Vlădila
Privire în Timp I
Geneza II
Fericitul Prag
Abisul la Răscruce
Gânditorul
Bucuria Vieţii
Elegie
Coloana Firii
Trup şi Suflet
Roata Vieţii
Matricea Timpului
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Fatalitate
Zbor către Sine
Destine
Eseu despre Veşnicie
Visare
Timpul în Timp
Echitate
Marele Orizont
Naşterea unui Eu
Nod Gordian
Adevărul triumfând
Arena Timpului I
Arena Timpului II
Armonie II
Orizonturi Verticale
Pasărea Phoenix
Armonie I
Regăsire
Rugăciune
Perpetuarea Firescului
Demnitate
Seară de Mai
Eseu despre Fiinţă
Cunună Sinelui
Ram de Speranţă
Neant însufleţit

Download banner
Download wallpapers
You can have...

I, Augustin Ţenea... With the images of my painting creations you can have:

- posters;
- postcards;
- calendars;
- Album- vol I and;
- Album- vol II. etc.


In the more or less close, future these two Painting Albums will be also edited with the text written in English or bilingual Romanian/English.


For each category- see details in related section!