www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Rugăciune
Marele Orizont
Armonie I
Adevărul triumfând
Fericitul Prag
Gânditorul
Eseu despre Veşnicie
Naşterea unui Eu
Echitate
Eseu despre Fiinţă
Fatalitate
Timpul în Timp
Perpetuarea Firescului
Luceafărul visând
Vis de la Vlădila
Arena Timpului I
Arena Timpului II
Pasărea Phoenix
Ram de Speranţă
Elan
Elogiu Sinelui
Înţelepciune
Bucuria Vieţii
Fiinţă şi Timp
Armonie II
Prietenie
Paşi de Copil
Cunună Sinelui
Coloana Firii
Trup şi Suflet
Zbor către Sine
Privire în Timp I
Neant însufleţit
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Izvorul Sinelui
Geneza II
Orizonturi Verticale
Regăsire
Elegie
Matricea Timpului
Seară de Mai
Înălţare
Jocul ielelor
Destine
Geneza I
Roata Vieţii
Demnitate
Abisul la Răscruce
Visare
Nod Gordian

Download banner
Download wallpapers
You can have...

I, Augustin Ţenea... With the images of my painting creations you can have:

- posters;
- postcards;
- calendars;
- Album- vol I and;
- Album- vol II. etc.


In the more or less close, future these two Painting Albums will be also edited with the text written in English or bilingual Romanian/English.


For each category- see details in related section!