www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Ram de Speranţă
Luceafărul visând
Privire în Timp I
Arena Timpului I
Cunună Sinelui
Rugăciune
Geneza I
Roata Vieţii
Destine
Zbor către Sine
Eseu despre Veşnicie
Jocul ielelor
Coloana Firii
Fiinţă şi Timp
Armonie II
Izvorul Sinelui
Matricea Timpului
Timpul în Timp
Armonie I
Pasărea Phoenix
Gânditorul
Demnitate
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Visare
Fericitul Prag
Regăsire
Adevărul triumfând
Seară de Mai
Abisul la Răscruce
Echitate
Prietenie
Trup şi Suflet
Elogiu Sinelui
Perpetuarea Firescului
Geneza II
Eseu despre Fiinţă
Marele Orizont
Fatalitate
Bucuria Vieţii
Neant însufleţit
Naşterea unui Eu
Nod Gordian
Elan
Paşi de Copil
Înălţare
Orizonturi Verticale
Elegie
Înţelepciune
Vis de la Vlădila
Arena Timpului II

Download banner
Download wallpapers
Opinions

« Every man is entitled to have au opinion... on works of painting that delight him and so, determine him to believe that they would be adequate to enjoy his neighbour too! »

In the content of this page I intend to post impressions, opinions, comments… of those expressed by you, art-lovers! – expedierea mesajului se face prin intermediul secţiunii– message sending is done through the section contact or e-mail: contact@augustintenea.com

I, Augustin Ţenea… am the author of the paintings whose images are presented through this site and I do not require or prevent any opinion... concerning my works of painting!