www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Demnitate
Adevărul triumfând
Arena Timpului II
Vis de la Vlădila
Naşterea unui Eu
Destine
Orizonturi Verticale
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Fericitul Prag
Elan
Paşi de Copil
Fiinţă şi Timp
Prietenie
Echitate
Ram de Speranţă
Roata Vieţii
Izvorul Sinelui
Rugăciune
Eseu despre Fiinţă
Elegie
Matricea Timpului
Eseu despre Veşnicie
Bucuria Vieţii
Pasărea Phoenix
Trup şi Suflet
Perpetuarea Firescului
Armonie I
Cunună Sinelui
Înălţare
Elogiu Sinelui
Geneza I
Geneza II
Marele Orizont
Neant însufleţit
Regăsire
Privire în Timp I
Armonie II
Coloana Firii
Jocul ielelor
Fatalitate
Înţelepciune
Visare
Seară de Mai
Luceafărul visând
Timpul în Timp
Zbor către Sine
Gânditorul
Nod Gordian
Arena Timpului I
Abisul la Răscruce

Download banner
Download wallpapers
Opinions

« Every man is entitled to have au opinion... on works of painting that delight him and so, determine him to believe that they would be adequate to enjoy his neighbour too! »

In the content of this page I intend to post impressions, opinions, comments… of those expressed by you, art-lovers! – expedierea mesajului se face prin intermediul secţiunii– message sending is done through the section contact or e-mail: contact@augustintenea.com

I, Augustin Ţenea… am the author of the paintings whose images are presented through this site and I do not require or prevent any opinion... concerning my works of painting!