wwwaugustinteneacom
A u g u s t i n  Ţ e n e a
- din marea metaforă... din marea pictura... din marea gândire a lumii -
   
Trimite unui prieten Adauga la favorite Contact
Galerie I
Galerie II
Galerie III
Date
Colaborare
Cuvinte...
Opinii
Parteneri
Poti avea...
Postere
Tablouri
Album-vol I
Album-vol II
Calendare
Carti postale

Fericitul Prag
Eseu despre Fiinţă
Roata Vieţii
Înălţare
Adevărul triumfând
Echitate
Neant însufleţit
Nod Gordian
Armonie II
Pasărea Phoenix
Matricea Timpului
Cunună Sinelui
Jocul ielelor
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Destine
Visare
Arena Timpului I
Luceafărul visând
Regăsire
Arena Timpului II
Trup şi Suflet
Geneza II
Elegie
Perpetuarea Firescului
Eseu despre Veşnicie
Timpul în Timp
Orizonturi Verticale
Naşterea unui Eu
Ram de Speranţă
Înţelepciune
Gânditorul
Elan
Vis de la Vlădila
Zbor către Sine
Paşi de Copil
Coloana Firii
Rugăciune
Fiinţă şi Timp
Abisul la Răscruce
Geneza I
Armonie I
Prietenie
Izvorul Sinelui
Elogiu Sinelui
Fatalitate
Privire în Timp I
Demnitate
Bucuria Vieţii
Marele Orizont
Seară de Mai

Download banner
Download wallpapers
Termeni şi condiţii de utilizare a www.augustintenea.com

Ultima modificate a Termenilor şi Condiţiilor de utilizare a www.augustintenea.com
a avut loc la data de: 15.Iunie.2011!

Utilizaţi prezentul Website doar dacă sunteţi, în totalitate, de acord cu următoarele:

- aceşti Termeni şi Condiţii echivalează cu un contract legal încheiat între dumneavoastră în calitate de utilizator – utilizator al site-ului este orice persoană care accesează, în orice mod, site-ul – şi deţinătorul de drept al prezentului Website: cetăţeanul român Ţenea Augustin, domiciliat în municipiul Craiova, Republica România;

- prezentul Website este pus la dispoziţia utilizatorilor "aşa cum este", fapt ce echivalează cu aceea că: utilizatorul îşi asumă şi acceptă să suporte în totalitate orice fel de daune care, pentru sine sau pentru altul/alţii prin intermediul său, ar putea rezulta din ori în legătură cu utilizarea prezentului Website sau a oricăror altor Site-uri către care www.augustintenea.com are orice fel de legătură specifică internetului;

- mesajului trimis conform secţiunii "Opinii" trebuie să aparţină exclusiv utilizatorului-expeditor, care acceptă totodată ca: integral sau parţial, conţinutul mesajul său să fie oricând şi în orice mod făcut public - inclusiv prin postarea în cadrul prezentului Website - fără a i se datora ceva şi cu sau fără specificarea, în tot sau în parte, a datelor sale personale pe care le-a menţionat explicit sau nu… nume, prenume, profesie, localitatea de domiciliu sau reşedinţă, ţara etc.;

- soluţionarea oricărui eventual litigiu apărut ca urmare a utilizării, în orice mod, a prezentului Website - www.augustintenea.com - se va face exclusiv conform legislaţiei române, la instanţa de judecată competentă din municipiul Craiova, Republica România;

- utilizarea, în orice mod, a imaginilor sau a textelor prezentate şi prin intermediul www.augustintenea.com se face doar cu respectarea legislaţiei române privind drepturile de autor;

- proprietarul Website-ului www.augustintenea.com îşi rezervă dreptul de a-i aduce orice modificare, inclusiv acestor termeni şi condiţii, fără vreo notificare prealabilă în acest sens a utilizatorilor;