wwwaugustinteneacom
A u g u s t i n  Ţ e n e a
- from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... -
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Fericitul Prag
Geneza I
Arena Timpului II
Matricea Timpului
Rugăciune
Geneza II
Arena Timpului I
Jocul ielelor
Abisul la Răscruce
Elan
Armonie I
Zbor către Sine
Înţelepciune
Eseu despre Veşnicie
Armonie II
Fiinţă şi Timp
Adevărul triumfând
Roata Vieţii
Izvorul Sinelui
Echitate
Ram de Speranţă
Orizonturi Verticale
Demnitate
Pasărea Phoenix
Elegie
Înălţare
Trup şi Suflet
Eseu despre Fiinţă
Cunună Sinelui
Seară de Mai
Marele Orizont
Paşi de Copil
Naşterea unui Eu
Bucuria Vieţii
Luceafărul visând
Neant însufleţit
Timpul în Timp
Perpetuarea Firescului
Nod Gordian
Destine
Privire în Timp I
Gânditorul
Coloana Firii
Prietenie
Vis de la Vlădila
Elogiu Sinelui
Visare
Regăsire
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Fatalitate

Download banner
Download wallpapers
Download wallpapers
Page under construction