wwwaugustinteneacom
A u g u s t i n  Ţ e n e a
- from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... -
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Vis de la Vlădila
Gânditorul
Elegie
Abisul la Răscruce
Armonie I
Rugăciune
Bucuria Vieţii
Zbor către Sine
Seară de Mai
Perpetuarea Firescului
Visare
Prietenie
Cunună Sinelui
Arena Timpului I
Armonie II
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Ram de Speranţă
Roata Vieţii
Naşterea unui Eu
Matricea Timpului
Privire în Timp I
Geneza I
Coloana Firii
Neant însufleţit
Eseu despre Veşnicie
Timpul în Timp
Orizonturi Verticale
Adevărul triumfând
Marele Orizont
Nod Gordian
Înţelepciune
Demnitate
Echitate
Trup şi Suflet
Jocul ielelor
Fatalitate
Înălţare
Luceafărul visând
Elogiu Sinelui
Eseu despre Fiinţă
Destine
Geneza II
Paşi de Copil
Fericitul Prag
Izvorul Sinelui
Regăsire
Fiinţă şi Timp
Arena Timpului II
Pasărea Phoenix
Elan

Download banner
Download wallpapers
Calendars
Page under construction

See section You can have...