wwwaugustinteneacom
A u g u s t i n  Ţ e n e a
- from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... -
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Coloana Firii
Elogiu Sinelui
Nod Gordian
Luceafărul visând
Marele Orizont
Ram de Speranţă
Trup şi Suflet
Vis de la Vlădila
Izvorul Sinelui
Arena Timpului I
Rugăciune
Înălţare
Arena Timpului II
Geneza II
Privire în Timp I
Neant însufleţit
Seară de Mai
Orizonturi Verticale
Geneza I
Elan
Armonie I
Fericitul Prag
Paşi de Copil
Fiinţă şi Timp
Zbor către Sine
Înţelepciune
Echitate
Fatalitate
Eseu despre Fiinţă
Elegie
Naşterea unui Eu
Gânditorul
Jocul ielelor
Pasărea Phoenix
Perpetuarea Firescului
Prietenie
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Roata Vieţii
Matricea Timpului
Eseu despre Veşnicie
Regăsire
Destine
Timpul în Timp
Demnitate
Visare
Cunună Sinelui
Adevărul triumfând
Armonie II
Bucuria Vieţii
Abisul la Răscruce

Download banner
Download wallpapers
Opinions

« Every man is entitled to have au opinion... on works of painting that delight him and so, determine him to believe that they would be adequate to enjoy his neighbour too! »

In the content of this page I intend to post impressions, opinions, comments… of those expressed by you, art-lovers! – expedierea mesajului se face prin intermediul secţiunii– message sending is done through the section contact or e-mail: contact@augustintenea.com

I, Augustin Ţenea… am the author of the paintings whose images are presented through this site and I do not require or prevent any opinion... concerning my works of painting!