wwwaugustinteneacom
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
- from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... -
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Neant însufleţit
Ram de Speranţă
Visare
Prietenie
Cunună Sinelui
Zbor către Sine
Vis de la Vlădila
Privire în Timp I
Jocul ielelor
Eseu despre Fiinţă
Eseu despre Veşnicie
Regăsire
Izvorul Sinelui
Trup şi Suflet
Rugăciune
Perpetuarea Firescului
Matricea Timpului
Marele Orizont
Paşi de Copil
Orizonturi Verticale
Armonie II
Adevărul triumfând
Geneza I
Înălţare
Luceafărul visând
Elegie
Fiinţă şi Timp
Elogiu Sinelui
Coloana Firii
Arena Timpului I
Armonie I
Seară de Mai
Gânditorul
Roata Vieţii
Echitate
Înţelepciune
Arena Timpului II
Fericitul Prag
Fatalitate
Naşterea unui Eu
Destine
Demnitate
Abisul la Răscruce
Pasărea Phoenix
Timpul în Timp
Nod Gordian
Bucuria Vieţii
Geneza II
Elan
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)

Download banner
Download wallpapers
Opinions

« Every man is entitled to have au opinion... on works of painting that delight him and so, determine him to believe that they would be adequate to enjoy his neighbour too! »

In the content of this page I intend to post impressions, opinions, comments… of those expressed by you, art-lovers! – expedierea mesajului se face prin intermediul secţiunii– message sending is done through the section contact or e-mail: contact@augustintenea.com

I, Augustin Ţenea… am the author of the paintings whose images are presented through this site and I do not require or prevent any opinion... concerning my works of painting!