wwwaugustinteneacom
A u g u s t i n  Ţ e n e a
- from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... -
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Roata Vieţii
Geneza I
Paşi de Copil
Armonie II
Arena Timpului II
Fericitul Prag
Adevărul triumfând
Înţelepciune
Elegie
Eseu despre Veşnicie
Gânditorul
Arena Timpului I
Abisul la Răscruce
Echitate
Cunună Sinelui
Înălţare
Fatalitate
Zbor către Sine
Ram de Speranţă
Izvorul Sinelui
Eseu despre Fiinţă
Matricea Timpului
Nod Gordian
Pasărea Phoenix
Naşterea unui Eu
Marele Orizont
Elan
Jocul ielelor
Prietenie
Orizonturi Verticale
Rugăciune
Visare
Trup şi Suflet
Timpul în Timp
Fiinţă şi Timp
Bucuria Vieţii
Elogiu Sinelui
Perpetuarea Firescului
Luceafărul visând
Destine
Seară de Mai
Armonie I
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Demnitate
Vis de la Vlădila
Coloana Firii
Geneza II
Regăsire
Privire în Timp I
Neant însufleţit

Download banner
Download wallpapers
Opinions

« Every man is entitled to have au opinion... on works of painting that delight him and so, determine him to believe that they would be adequate to enjoy his neighbour too! »

In the content of this page I intend to post impressions, opinions, comments… of those expressed by you, art-lovers! – expedierea mesajului se face prin intermediul secţiunii– message sending is done through the section contact or e-mail: contact@augustintenea.com

I, Augustin Ţenea… am the author of the paintings whose images are presented through this site and I do not require or prevent any opinion... concerning my works of painting!