wwwaugustinteneacom
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
- from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... -
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Seară de Mai
Armonie II
Abisul la Răscruce
Geneza II
Vis de la Vlădila
Gânditorul
Arena Timpului II
Rugăciune
Fatalitate
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Înălţare
Demnitate
Regăsire
Înţelepciune
Coloana Firii
Orizonturi Verticale
Trup şi Suflet
Naşterea unui Eu
Nod Gordian
Izvorul Sinelui
Timpul în Timp
Privire în Timp I
Neant însufleţit
Ram de Speranţă
Visare
Elegie
Elogiu Sinelui
Elan
Destine
Armonie I
Arena Timpului I
Perpetuarea Firescului
Fericitul Prag
Matricea Timpului
Zbor către Sine
Bucuria Vieţii
Adevărul triumfând
Eseu despre Fiinţă
Luceafărul visând
Prietenie
Echitate
Roata Vieţii
Paşi de Copil
Jocul ielelor
Geneza I
Cunună Sinelui
Marele Orizont
Fiinţă şi Timp
Eseu despre Veşnicie
Pasărea Phoenix

Download banner
Download wallpapers
Opinions

« Every man is entitled to have au opinion... on works of painting that delight him and so, determine him to believe that they would be adequate to enjoy his neighbour too! »

In the content of this page I intend to post impressions, opinions, comments… of those expressed by you, art-lovers! – expedierea mesajului se face prin intermediul secţiunii– message sending is done through the section contact or e-mail: contact@augustintenea.com

I, Augustin Ţenea… am the author of the paintings whose images are presented through this site and I do not require or prevent any opinion... concerning my works of painting!