wwwaugustinteneacom
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
- from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... -
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Timpul în Timp
Seară de Mai
Eseu despre Fiinţă
Destine
Demnitate
Armonie I
Fericitul Prag
Izvorul Sinelui
Trup şi Suflet
Roata Vieţii
Vis de la Vlădila
Perpetuarea Firescului
Jocul ielelor
Coloana Firii
Eseu despre Veşnicie
Adevărul triumfând
Pasărea Phoenix
Naşterea unui Eu
Nod Gordian
Geneza I
Prietenie
Ram de Speranţă
Luceafărul visând
Fatalitate
Abisul la Răscruce
Rugăciune
Paşi de Copil
Fiinţă şi Timp
Cunună Sinelui
Armonie II
Elogiu Sinelui
Regăsire
Zbor către Sine
Orizonturi Verticale
Gânditorul
Înălţare
Arena Timpului I
Neant însufleţit
Elan
Privire în Timp I
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Bucuria Vieţii
Elegie
Visare
Echitate
Matricea Timpului
Înţelepciune
Marele Orizont
Geneza II
Arena Timpului II

Download banner
Download wallpapers
Opinions

« Every man is entitled to have au opinion... on works of painting that delight him and so, determine him to believe that they would be adequate to enjoy his neighbour too! »

In the content of this page I intend to post impressions, opinions, comments… of those expressed by you, art-lovers! – expedierea mesajului se face prin intermediul secţiunii– message sending is done through the section contact or e-mail: contact@augustintenea.com

I, Augustin Ţenea… am the author of the paintings whose images are presented through this site and I do not require or prevent any opinion... concerning my works of painting!