wwwaugustinteneacom
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
- from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... -
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Nod Gordian
Adevărul triumfând
Pasărea Phoenix
Fericitul Prag
Destine
Coloana Firii
Abisul la Răscruce
Ram de Speranţă
Bucuria Vieţii
Seară de Mai
Armonie I
Eseu despre Fiinţă
Gânditorul
Cunună Sinelui
Echitate
Perpetuarea Firescului
Arena Timpului I
Matricea Timpului
Elegie
Privire în Timp I
Marele Orizont
Izvorul Sinelui
Trup şi Suflet
Prietenie
Înţelepciune
Geneza II
Paşi de Copil
Geneza I
Jocul ielelor
Demnitate
Orizonturi Verticale
Eseu despre Veşnicie
Neant însufleţit
Armonie II
Fiinţă şi Timp
Fatalitate
Vis de la Vlădila
Elan
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Rugăciune
Timpul în Timp
Roata Vieţii
Visare
Elogiu Sinelui
Regăsire
Zbor către Sine
Înălţare
Naşterea unui Eu
Luceafărul visând
Arena Timpului II

Download banner
Download wallpapers
Opinions

« Every man is entitled to have au opinion... on works of painting that delight him and so, determine him to believe that they would be adequate to enjoy his neighbour too! »

In the content of this page I intend to post impressions, opinions, comments… of those expressed by you, art-lovers! – expedierea mesajului se face prin intermediul secţiunii– message sending is done through the section contact or e-mail: contact@augustintenea.com

I, Augustin Ţenea… am the author of the paintings whose images are presented through this site and I do not require or prevent any opinion... concerning my works of painting!