wwwaugustinteneacom
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
- from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... -
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Regăsire
Izvorul Sinelui
Elogiu Sinelui
Jocul ielelor
Nod Gordian
Abisul la Răscruce
Rugăciune
Pasărea Phoenix
Înălţare
Neant însufleţit
Destine
Eseu despre Veşnicie
Coloana Firii
Timpul în Timp
Roata Vieţii
Naşterea unui Eu
Fericitul Prag
Elan
Seară de Mai
Fatalitate
Armonie II
Paşi de Copil
Înţelepciune
Bucuria Vieţii
Visare
Arena Timpului I
Demnitate
Prietenie
Geneza I
Adevărul triumfând
Trup şi Suflet
Ram de Speranţă
Perpetuarea Firescului
Geneza II
Gânditorul
Zbor către Sine
Armonie I
Privire în Timp I
Marele Orizont
Matricea Timpului
Cunună Sinelui
Arena Timpului II
Orizonturi Verticale
Eseu despre Fiinţă
Fiinţă şi Timp
Luceafărul visând
Elegie
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Echitate
Vis de la Vlădila

Download banner
Download wallpapers
Opinions

« Every man is entitled to have au opinion... on works of painting that delight him and so, determine him to believe that they would be adequate to enjoy his neighbour too! »

In the content of this page I intend to post impressions, opinions, comments… of those expressed by you, art-lovers! – expedierea mesajului se face prin intermediul secţiunii– message sending is done through the section contact or e-mail: contact@augustintenea.com

I, Augustin Ţenea… am the author of the paintings whose images are presented through this site and I do not require or prevent any opinion... concerning my works of painting!