wwwaugustinteneacom
A u g u s t i n  Ţ e n e a
- from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... -
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Orizonturi Verticale
Matricea Timpului
Echitate
Paşi de Copil
Coloana Firii
Adevărul triumfând
Timpul în Timp
Gânditorul
Rugăciune
Regăsire
Marele Orizont
Fericitul Prag
Zbor către Sine
Elogiu Sinelui
Fatalitate
Luceafărul visând
Elegie
Geneza II
Înţelepciune
Destine
Privire în Timp I
Elan
Pasărea Phoenix
Demnitate
Fiinţă şi Timp
Izvorul Sinelui
Nod Gordian
Cunună Sinelui
Arena Timpului I
Armonie II
Armonie I
Bucuria Vieţii
Visare
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Naşterea unui Eu
Perpetuarea Firescului
Eseu despre Veşnicie
Geneza I
Seară de Mai
Trup şi Suflet
Jocul ielelor
Prietenie
Neant însufleţit
Eseu despre Fiinţă
Ram de Speranţă
Arena Timpului II
Abisul la Răscruce
Înălţare
Vis de la Vlădila
Roata Vieţii

Download banner
Download wallpapers
Opinions

« Every man is entitled to have au opinion... on works of painting that delight him and so, determine him to believe that they would be adequate to enjoy his neighbour too! »

In the content of this page I intend to post impressions, opinions, comments… of those expressed by you, art-lovers! – expedierea mesajului se face prin intermediul secţiunii– message sending is done through the section contact or e-mail: contact@augustintenea.com

I, Augustin Ţenea… am the author of the paintings whose images are presented through this site and I do not require or prevent any opinion... concerning my works of painting!