wwwaugustinteneacom
A u g u s t i n  Ţ e n e a
- from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... -
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Regăsire
Elogiu Sinelui
Arena Timpului II
Prietenie
Ram de Speranţă
Trup şi Suflet
Elan
Echitate
Bucuria Vieţii
Neant însufleţit
Rugăciune
Geneza II
Visare
Adevărul triumfând
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Paşi de Copil
Armonie II
Zbor către Sine
Înălţare
Marele Orizont
Naşterea unui Eu
Armonie I
Luceafărul visând
Eseu despre Fiinţă
Gânditorul
Privire în Timp I
Geneza I
Vis de la Vlădila
Nod Gordian
Roata Vieţii
Orizonturi Verticale
Pasărea Phoenix
Perpetuarea Firescului
Destine
Înţelepciune
Jocul ielelor
Cunună Sinelui
Seară de Mai
Izvorul Sinelui
Elegie
Fiinţă şi Timp
Fericitul Prag
Demnitate
Fatalitate
Coloana Firii
Eseu despre Veşnicie
Timpul în Timp
Matricea Timpului
Abisul la Răscruce
Arena Timpului I

Download banner
Download wallpapers
Opinions

« Every man is entitled to have au opinion... on works of painting that delight him and so, determine him to believe that they would be adequate to enjoy his neighbour too! »

In the content of this page I intend to post impressions, opinions, comments… of those expressed by you, art-lovers! – expedierea mesajului se face prin intermediul secţiunii– message sending is done through the section contact or e-mail: contact@augustintenea.com

I, Augustin Ţenea… am the author of the paintings whose images are presented through this site and I do not require or prevent any opinion... concerning my works of painting!