wwwaugustinteneacom
A u g u s t i n  Ţ e n e a
- from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... -
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Fiinţă şi Timp
Adevărul triumfând
Nod Gordian
Perpetuarea Firescului
Elegie
Armonie II
Arena Timpului II
Cunună Sinelui
Echitate
Timpul în Timp
Zbor către Sine
Destine
Trup şi Suflet
Ram de Speranţă
Seară de Mai
Elan
Luceafărul visând
Prietenie
Abisul la Răscruce
Marele Orizont
Roata Vieţii
Fatalitate
Bucuria Vieţii
Fericitul Prag
Naşterea unui Eu
Visare
Izvorul Sinelui
Demnitate
Înălţare
Armonie I
Înţelepciune
Orizonturi Verticale
Geneza I
Jocul ielelor
Rugăciune
Paşi de Copil
Gânditorul
Pasărea Phoenix
Arena Timpului I
Privire în Timp I
Eseu despre Veşnicie
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Regăsire
Coloana Firii
Neant însufleţit
Elogiu Sinelui
Matricea Timpului
Eseu despre Fiinţă
Geneza II
Vis de la Vlădila

Download banner
Download wallpapers
Opinions

« Every man is entitled to have au opinion... on works of painting that delight him and so, determine him to believe that they would be adequate to enjoy his neighbour too! »

In the content of this page I intend to post impressions, opinions, comments… of those expressed by you, art-lovers! – expedierea mesajului se face prin intermediul secţiunii– message sending is done through the section contact or e-mail: contact@augustintenea.com

I, Augustin Ţenea… am the author of the paintings whose images are presented through this site and I do not require or prevent any opinion... concerning my works of painting!