wwwaugustinteneacom
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
- from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... -
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Ram de Speranţă
Elegie
Demnitate
Destine
Marele Orizont
Geneza II
Vis de la Vlădila
Izvorul Sinelui
Prietenie
Coloana Firii
Fiinţă şi Timp
Roata Vieţii
Eseu despre Fiinţă
Fatalitate
Matricea Timpului
Eseu despre Veşnicie
Paşi de Copil
Bucuria Vieţii
Timpul în Timp
Seară de Mai
Neant însufleţit
Trup şi Suflet
Pasărea Phoenix
Nod Gordian
Naşterea unui Eu
Elogiu Sinelui
Abisul la Răscruce
Elan
Gânditorul
Echitate
Privire în Timp I
Armonie I
Perpetuarea Firescului
Rugăciune
Arena Timpului II
Înţelepciune
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Fericitul Prag
Visare
Armonie II
Geneza I
Cunună Sinelui
Orizonturi Verticale
Regăsire
Adevărul triumfând
Arena Timpului I
Luceafărul visând
Înălţare
Jocul ielelor
Zbor către Sine

Download banner
Download wallpapers
Opinions

« Every man is entitled to have au opinion... on works of painting that delight him and so, determine him to believe that they would be adequate to enjoy his neighbour too! »

In the content of this page I intend to post impressions, opinions, comments… of those expressed by you, art-lovers! – expedierea mesajului se face prin intermediul secţiunii– message sending is done through the section contact or e-mail: contact@augustintenea.com

I, Augustin Ţenea… am the author of the paintings whose images are presented through this site and I do not require or prevent any opinion... concerning my works of painting!