wwwaugustinteneacom
A u g u s t i n  Ţ e n e a
- from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... -
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Vis de la Vlădila
Nod Gordian
Matricea Timpului
Perpetuarea Firescului
Roata Vieţii
Orizonturi Verticale
Privire în Timp I
Naşterea unui Eu
Paşi de Copil
Cunună Sinelui
Fericitul Prag
Abisul la Răscruce
Geneza II
Ram de Speranţă
Gânditorul
Arena Timpului I
Pasărea Phoenix
Arena Timpului II
Fatalitate
Coloana Firii
Înţelepciune
Elan
Regăsire
Eseu despre Veşnicie
Seară de Mai
Adevărul triumfând
Zbor către Sine
Visare
Eseu despre Fiinţă
Prietenie
Neant însufleţit
Elogiu Sinelui
Bucuria Vieţii
Demnitate
Geneza I
Elegie
Înălţare
Marele Orizont
Luceafărul visând
Izvorul Sinelui
Jocul ielelor
Armonie II
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Timpul în Timp
Rugăciune
Fiinţă şi Timp
Armonie I
Trup şi Suflet
Echitate
Destine

Download banner
Download wallpapers
Opinions

« Every man is entitled to have au opinion... on works of painting that delight him and so, determine him to believe that they would be adequate to enjoy his neighbour too! »

In the content of this page I intend to post impressions, opinions, comments… of those expressed by you, art-lovers! – expedierea mesajului se face prin intermediul secţiunii– message sending is done through the section contact or e-mail: contact@augustintenea.com

I, Augustin Ţenea… am the author of the paintings whose images are presented through this site and I do not require or prevent any opinion... concerning my works of painting!