wwwaugustinteneacom
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
- from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... -
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Abisul la Răscruce
Izvorul Sinelui
Ram de Speranţă
Timpul în Timp
Geneza II
Matricea Timpului
Trup şi Suflet
Perpetuarea Firescului
Marele Orizont
Adevărul triumfând
Demnitate
Echitate
Zbor către Sine
Elan
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Fiinţă şi Timp
Elogiu Sinelui
Eseu despre Fiinţă
Eseu despre Veşnicie
Neant însufleţit
Fericitul Prag
Rugăciune
Geneza I
Înţelepciune
Jocul ielelor
Visare
Destine
Prietenie
Paşi de Copil
Bucuria Vieţii
Coloana Firii
Seară de Mai
Armonie I
Înălţare
Privire în Timp I
Arena Timpului I
Luceafărul visând
Pasărea Phoenix
Regăsire
Nod Gordian
Arena Timpului II
Orizonturi Verticale
Roata Vieţii
Vis de la Vlădila
Naşterea unui Eu
Armonie II
Fatalitate
Cunună Sinelui
Gânditorul
Elegie

Download banner
Download wallpapers
Opinions

« Every man is entitled to have au opinion... on works of painting that delight him and so, determine him to believe that they would be adequate to enjoy his neighbour too! »

In the content of this page I intend to post impressions, opinions, comments… of those expressed by you, art-lovers! – expedierea mesajului se face prin intermediul secţiunii– message sending is done through the section contact or e-mail: contact@augustintenea.com

I, Augustin Ţenea… am the author of the paintings whose images are presented through this site and I do not require or prevent any opinion... concerning my works of painting!