wwwaugustinteneacom
A u g u s t i n  Ţ e n e a
- from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... -
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Înţelepciune
Fericitul Prag
Jocul ielelor
Trup şi Suflet
Paşi de Copil
Rugăciune
Regăsire
Adevărul triumfând
Echitate
Nod Gordian
Pasărea Phoenix
Naşterea unui Eu
Arena Timpului I
Geneza I
Fatalitate
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Elegie
Neant însufleţit
Perpetuarea Firescului
Geneza II
Coloana Firii
Izvorul Sinelui
Matricea Timpului
Seară de Mai
Zbor către Sine
Eseu despre Veşnicie
Marele Orizont
Bucuria Vieţii
Elogiu Sinelui
Privire în Timp I
Armonie II
Roata Vieţii
Arena Timpului II
Eseu despre Fiinţă
Cunună Sinelui
Ram de Speranţă
Demnitate
Fiinţă şi Timp
Înălţare
Visare
Timpul în Timp
Destine
Elan
Armonie I
Orizonturi Verticale
Luceafărul visând
Gânditorul
Abisul la Răscruce
Prietenie
Vis de la Vlădila

Download banner
Download wallpapers
Opinions

« Every man is entitled to have au opinion... on works of painting that delight him and so, determine him to believe that they would be adequate to enjoy his neighbour too! »

In the content of this page I intend to post impressions, opinions, comments… of those expressed by you, art-lovers! – expedierea mesajului se face prin intermediul secţiunii– message sending is done through the section contact or e-mail: contact@augustintenea.com

I, Augustin Ţenea… am the author of the paintings whose images are presented through this site and I do not require or prevent any opinion... concerning my works of painting!