wwwaugustinteneacom
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
- from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... -
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Paşi de Copil
Gânditorul
Prietenie
Rugăciune
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Adevărul triumfând
Luceafărul visând
Înţelepciune
Perpetuarea Firescului
Naşterea unui Eu
Privire în Timp I
Geneza I
Elegie
Geneza II
Eseu despre Fiinţă
Roata Vieţii
Regăsire
Bucuria Vieţii
Destine
Armonie I
Elan
Cunună Sinelui
Armonie II
Visare
Echitate
Arena Timpului II
Elogiu Sinelui
Vis de la Vlădila
Izvorul Sinelui
Fiinţă şi Timp
Abisul la Răscruce
Ram de Speranţă
Pasărea Phoenix
Coloana Firii
Înălţare
Matricea Timpului
Nod Gordian
Eseu despre Veşnicie
Neant însufleţit
Trup şi Suflet
Timpul în Timp
Marele Orizont
Orizonturi Verticale
Fatalitate
Demnitate
Seară de Mai
Jocul ielelor
Zbor către Sine
Fericitul Prag
Arena Timpului I

Download banner
Download wallpapers
Opinions

« Every man is entitled to have au opinion... on works of painting that delight him and so, determine him to believe that they would be adequate to enjoy his neighbour too! »

In the content of this page I intend to post impressions, opinions, comments… of those expressed by you, art-lovers! – expedierea mesajului se face prin intermediul secţiunii– message sending is done through the section contact or e-mail: contact@augustintenea.com

I, Augustin Ţenea… am the author of the paintings whose images are presented through this site and I do not require or prevent any opinion... concerning my works of painting!