www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Visare
Marele Orizont
Fiinţă şi Timp
Înălţare
Pasărea Phoenix
Elan
Arena Timpului I
Fericitul Prag
Destine
Luceafărul visând
Seară de Mai
Nod Gordian
Orizonturi Verticale
Paşi de Copil
Rugăciune
Demnitate
Naşterea unui Eu
Coloana Firii
Abisul la Răscruce
Ram de Speranţă
Geneza I
Fatalitate
Echitate
Vis de la Vlădila
Elegie
Armonie II
Prietenie
Privire în Timp I
Izvorul Sinelui
Bucuria Vieţii
Cunună Sinelui
Eseu despre Fiinţă
Zbor către Sine
Timpul în Timp
Regăsire
Roata Vieţii
Elogiu Sinelui
Matricea Timpului
Geneza II
Trup şi Suflet
Gânditorul
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Armonie I
Perpetuarea Firescului
Neant însufleţit
Arena Timpului II
Eseu despre Veşnicie
Adevărul triumfând
Înţelepciune
Jocul ielelor

Download banner
Download wallpapers
Posters
Page under construction

See section You can have...