www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Matricea Timpului
Regăsire
Cunună Sinelui
Naşterea unui Eu
Arena Timpului II
Înţelepciune
Pasărea Phoenix
Prietenie
Geneza II
Jocul ielelor
Trup şi Suflet
Ram de Speranţă
Înălţare
Geneza I
Marele Orizont
Eseu despre Veşnicie
Zbor către Sine
Perpetuarea Firescului
Adevărul triumfând
Abisul la Răscruce
Armonie I
Visare
Neant însufleţit
Arena Timpului I
Rugăciune
Timpul în Timp
Paşi de Copil
Bucuria Vieţii
Fericitul Prag
Armonie II
Echitate
Roata Vieţii
Izvorul Sinelui
Nod Gordian
Eseu despre Fiinţă
Fiinţă şi Timp
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Demnitate
Elogiu Sinelui
Vis de la Vlădila
Seară de Mai
Privire în Timp I
Destine
Luceafărul visând
Elan
Elegie
Coloana Firii
Orizonturi Verticale
Fatalitate
Gânditorul

Download banner
Download wallpapers
Parteners

Mihai Popescu - arta fotografica