www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Fiinţă şi Timp
Armonie II
Demnitate
Privire în Timp I
Matricea Timpului
Elegie
Pasărea Phoenix
Gânditorul
Bucuria Vieţii
Fatalitate
Eseu despre Veşnicie
Nod Gordian
Echitate
Perpetuarea Firescului
Vis de la Vlădila
Elogiu Sinelui
Naşterea unui Eu
Prietenie
Visare
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Geneza I
Armonie I
Arena Timpului I
Jocul ielelor
Roata Vieţii
Rugăciune
Abisul la Răscruce
Fericitul Prag
Trup şi Suflet
Marele Orizont
Destine
Eseu despre Fiinţă
Ram de Speranţă
Timpul în Timp
Seară de Mai
Geneza II
Arena Timpului II
Coloana Firii
Paşi de Copil
Izvorul Sinelui
Cunună Sinelui
Regăsire
Înţelepciune
Adevărul triumfând
Luceafărul visând
Orizonturi Verticale
Înălţare
Elan
Neant însufleţit
Zbor către Sine

Download banner
Download wallpapers
Download wallpapers
Page under construction