www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Zbor către Sine
Fatalitate
Armonie I
Armonie II
Paşi de Copil
Seară de Mai
Regăsire
Marele Orizont
Ram de Speranţă
Adevărul triumfând
Înălţare
Visare
Geneza I
Timpul în Timp
Cunună Sinelui
Luceafărul visând
Eseu despre Veşnicie
Înţelepciune
Nod Gordian
Eseu despre Fiinţă
Abisul la Răscruce
Naşterea unui Eu
Elan
Orizonturi Verticale
Izvorul Sinelui
Arena Timpului I
Echitate
Privire în Timp I
Perpetuarea Firescului
Arena Timpului II
Vis de la Vlădila
Geneza II
Rugăciune
Destine
Fericitul Prag
Trup şi Suflet
Prietenie
Elegie
Roata Vieţii
Matricea Timpului
Elogiu Sinelui
Bucuria Vieţii
Coloana Firii
Pasărea Phoenix
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Demnitate
Neant însufleţit
Fiinţă şi Timp
Jocul ielelor
Gânditorul

Download banner
Download wallpapers
Download wallpapers
Page under construction