www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Geneza II
Cunună Sinelui
Coloana Firii
Adevărul triumfând
Orizonturi Verticale
Izvorul Sinelui
Gânditorul
Elogiu Sinelui
Abisul la Răscruce
Luceafărul visând
Trup şi Suflet
Privire în Timp I
Naşterea unui Eu
Regăsire
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Eseu despre Fiinţă
Zbor către Sine
Înălţare
Paşi de Copil
Fericitul Prag
Perpetuarea Firescului
Armonie I
Destine
Pasărea Phoenix
Ram de Speranţă
Matricea Timpului
Visare
Timpul în Timp
Arena Timpului II
Seară de Mai
Vis de la Vlădila
Rugăciune
Jocul ielelor
Elegie
Elan
Demnitate
Arena Timpului I
Armonie II
Eseu despre Veşnicie
Prietenie
Fiinţă şi Timp
Înţelepciune
Marele Orizont
Neant însufleţit
Roata Vieţii
Echitate
Geneza I
Bucuria Vieţii
Fatalitate
Nod Gordian

Download banner
Download wallpapers
Download banner
Page under construction

To post on your website a link to www.augustintenea.com you can download any of the banners below:


Download

Download


_______________________
For other sizes of banners with this www.augustintenea.com you may contact me.