www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... ~
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Destine
Visare
Roata Vieţii
Ram de Speranţă
Cunună Sinelui
Fiinţă şi Timp
Matricea Timpului
Zbor către Sine
Seară de Mai
Geneza I
Regăsire
Arena Timpului II
Eseu despre Veşnicie
Izvorul Sinelui
Prietenie
Armonie II
Coloana Firii
Perpetuarea Firescului
Neant însufleţit
Adevărul triumfând
Eseu despre Fiinţă
Arena Timpului I
Armonie I
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Orizonturi Verticale
Jocul ielelor
Înălţare
Vis de la Vlădila
Înţelepciune
Nod Gordian
Geneza II
Luceafărul visând
Timpul în Timp
Elan
Demnitate
Privire în Timp I
Bucuria Vieţii
Echitate
Pasărea Phoenix
Trup şi Suflet
Elegie
Gânditorul
Rugăciune
Naşterea unui Eu
Fericitul Prag
Marele Orizont
Fatalitate
Paşi de Copil
Abisul la Răscruce
Elogiu Sinelui

Download banner
Download wallpapers
Contact

Your message can be sent to me through:

- e-mail contact@augustintenea.com
- online, filling the following form:


First and Last Name  *
Locality, country
Telephon
E-mail  *
Message  *
Validation code
   The fields marked with * are mandatory.