www.augustintenea.com | www.elegieart.com
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
~ din marea metaforă... din marea pictură... din marea rostire a lumii ~
   
Trimite unui prieten Adauga la favorite Contact
Galerie I
Galerie II
Galerie III
Date
Colaborare
Cuvinte...
Opinii
Parteneri
Poti avea...
Postere
Tablouri
Album-vol I
Album-vol II
Calendare
Carti postale

Elan
Arena Timpului II
Orizonturi Verticale
Trup şi Suflet
Izvorul Sinelui
Nod Gordian
Bucuria Vieţii
Abisul la Răscruce
Fericitul Prag
Gânditorul
Adevărul triumfând
Demnitate
Timpul în Timp
Fiinţă şi Timp
Prietenie
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Destine
Naşterea unui Eu
Arena Timpului I
Elogiu Sinelui
Jocul ielelor
Geneza I
Geneza II
Coloana Firii
Visare
Matricea Timpului
Roata Vieţii
Armonie II
Fatalitate
Zbor către Sine
Perpetuarea Firescului
Seară de Mai
Neant însufleţit
Ram de Speranţă
Paşi de Copil
Înălţare
Rugăciune
Regăsire
Cunună Sinelui
Luceafărul visând
Eseu despre Fiinţă
Privire în Timp I
Elegie
Înţelepciune
Echitate
Vis de la Vlădila
Marele Orizont
Pasărea Phoenix
Eseu despre Veşnicie
Armonie I

Download banner
Download wallpapers
Colaborare

Eu, Augustin Ţenea… operele de pictură ale căror imagini sunt prezentate şi prin intermediul prezentului site www.augustintenea.com sunt creaţii originale, îmi aparţin în calitate de autor şi au fost deja aduse la cunoştinţa publică/la o dată demonstrabilă – vezi şi sectiunea date.


Posibilităţi colaborare:
1. imaginile tuturor acestor opere, de la caz la caz şi în baza unor contracte specifice, pot fi utilizate pentru:
- ilustrare coperţi carte – au prioritate tirajele de minim cinci mii exemplare;
- tipărirea de postere, cărţi poştale, calendare 2011 etc. – în special pentru ţări din afara U.E.;
- editarea de albume de pictură colective şi timbre.

2. cele mai multe dintre aceste creaţii, în cadrul unor expoziţii personale organizate în condiţii optime, pot fi expuse în localităţi atât din România cât şi din orice alt stat:
- vor avea prioritate solicitările venite şi din partea Primăriei localităţii respective;
- de la caz la caz, expunerea tablourilor poate fi făcută şi în mod gratuit.

3. reeditarea pentru orice altă ţară a Albumului "Augustin Ţenea – Pictură, volumul II" - vezi detalii despre acest al doilea Album în secţiunea – album-vol II.


_________________________
- pentru utilizarea în mod efectiv a imaginilor picturilor în cauză se vor pune la dispoziţia persoanelor cu care se va ajunge la un acord în acest sens imagini de o rezoluţie corespunzătoare;
- costurile privind transportul, expunerea picturilor etc. revin, desigur, acelora care solicită organizarea expoziţiei;
- editarea pentru alte ţări a Albumului poate fi şi cu text bilingv.

Ca şi până în prezent voi continua să îmi înregistrez fiecare nouă creaţie de pictură, ca mijloc de probă în vederea protejării drepturilor de autor, cu atât mai mult cu cât, în condiţiile unor colaborării reciproc avantajoase, drepturilor patrimoniale pot aparţine… şi altor persoane!