wwwaugustinteneacom
E u,   A u g u s t i n  Ţ e n e a
- from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... -
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Gânditorul
Geneza II
Ram de Speranţă
Echitate
Prietenie
Destine
Vis de la Vlădila
Elegie
Fatalitate
Roata Vieţii
Armonie I
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Geneza I
Regăsire
Perpetuarea Firescului
Nod Gordian
Neant însufleţit
Trup şi Suflet
Orizonturi Verticale
Eseu despre Fiinţă
Jocul ielelor
Eseu despre Veşnicie
Armonie II
Seară de Mai
Zbor către Sine
Pasărea Phoenix
Coloana Firii
Fericitul Prag
Privire în Timp I
Abisul la Răscruce
Adevărul triumfând
Paşi de Copil
Fiinţă şi Timp
Elan
Arena Timpului II
Visare
Timpul în Timp
Înălţare
Bucuria Vieţii
Arena Timpului I
Marele Orizont
Demnitate
Matricea Timpului
Rugăciune
Cunună Sinelui
Elogiu Sinelui
Înţelepciune
Izvorul Sinelui
Luceafărul visând
Naşterea unui Eu

Download banner
Download wallpapers
Opinions

« Every man is entitled to have au opinion... on works of painting that delight him and so, determine him to believe that they would be adequate to enjoy his neighbour too! »

In the content of this page I intend to post impressions, opinions, comments… of those expressed by you, art-lovers! – expedierea mesajului se face prin intermediul secţiunii– message sending is done through the section contact or e-mail: contact@augustintenea.com

I, Augustin Ţenea… am the author of the paintings whose images are presented through this site and I do not require or prevent any opinion... concerning my works of painting!