wwwaugustinteneacom
A u g u s t i n  Ţ e n e a
- from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... -
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Geneza II
Arena Timpului II
Destine
Armonie I
Elogiu Sinelui
Jocul ielelor
Fatalitate
Perpetuarea Firescului
Privire în Timp I
Orizonturi Verticale
Demnitate
Izvorul Sinelui
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Fiinţă şi Timp
Naşterea unui Eu
Armonie II
Bucuria Vieţii
Visare
Înţelepciune
Coloana Firii
Gânditorul
Seară de Mai
Fericitul Prag
Roata Vieţii
Timpul în Timp
Rugăciune
Elan
Înălţare
Neant însufleţit
Nod Gordian
Echitate
Trup şi Suflet
Geneza I
Elegie
Cunună Sinelui
Regăsire
Marele Orizont
Abisul la Răscruce
Pasărea Phoenix
Eseu despre Fiinţă
Arena Timpului I
Vis de la Vlădila
Adevărul triumfând
Prietenie
Luceafărul visând
Ram de Speranţă
Eseu despre Veşnicie
Matricea Timpului
Paşi de Copil
Zbor către Sine

Download banner
Download wallpapers
Opinions

« Every man is entitled to have au opinion... on works of painting that delight him and so, determine him to believe that they would be adequate to enjoy his neighbour too! »

In the content of this page I intend to post impressions, opinions, comments… of those expressed by you, art-lovers! – expedierea mesajului se face prin intermediul secţiunii– message sending is done through the section contact or e-mail: contact@augustintenea.com

I, Augustin Ţenea… am the author of the paintings whose images are presented through this site and I do not require or prevent any opinion... concerning my works of painting!