wwwaugustinteneacom
A u g u s t i n  Ţ e n e a
- from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... -
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Rugăciune
Privire în Timp I
Matricea Timpului
Elegie
Neant însufleţit
Prietenie
Armonie II
Demnitate
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Înţelepciune
Trup şi Suflet
Destine
Marele Orizont
Jocul ielelor
Armonie I
Coloana Firii
Eseu despre Veşnicie
Arena Timpului II
Cunună Sinelui
Ram de Speranţă
Paşi de Copil
Fiinţă şi Timp
Geneza I
Vis de la Vlădila
Fericitul Prag
Visare
Geneza II
Naşterea unui Eu
Luceafărul visând
Fatalitate
Zbor către Sine
Adevărul triumfând
Roata Vieţii
Timpul în Timp
Nod Gordian
Pasărea Phoenix
Echitate
Arena Timpului I
Izvorul Sinelui
Orizonturi Verticale
Eseu despre Fiinţă
Perpetuarea Firescului
Seară de Mai
Regăsire
Bucuria Vieţii
Gânditorul
Elan
Înălţare
Elogiu Sinelui
Abisul la Răscruce

Download banner
Download wallpapers
Opinions

« Every man is entitled to have au opinion... on works of painting that delight him and so, determine him to believe that they would be adequate to enjoy his neighbour too! »

In the content of this page I intend to post impressions, opinions, comments… of those expressed by you, art-lovers! – expedierea mesajului se face prin intermediul secţiunii– message sending is done through the section contact or e-mail: contact@augustintenea.com

I, Augustin Ţenea… am the author of the paintings whose images are presented through this site and I do not require or prevent any opinion... concerning my works of painting!