wwwaugustinteneacom
A u g u s t i n  Ţ e n e a
- from the great metaphor... from the great painting... from the great thought of the world... -
   
Send to a friend Add to favorites Contact
Gallery I
Gallery II
Gallery III
Data
Collaboration
Words...
Opinions
Parteners
You can have...
Posters
Paintings
Album-vol I
Album-vol II
Calendars
Postcards

Fatalitate
Adevărul triumfând
Naşterea unui Eu
Elegie
Gânditorul
Eseu despre Veşnicie
Seară de Mai
Ram de Speranţă
Orizonturi Verticale
Neant însufleţit
Înţelepciune
Armonie I
Armonie II
Demnitate
Regăsire
Bucuria Vieţii
Privire în Timp I
Elogiu Sinelui
Cunună Sinelui
Matricea Timpului
Perpetuarea Firescului
Marele Orizont
Înălţare
Paşi de Copil
Nod Gordian
Coloana Firii
Geneza II
Fericitul Prag
Visare
Izvorul Sinelui
Geneza I
Prietenie
Fiinţă şi Timp
Arena Timpului I
Vis de la Vlădila
Eseu despre Fiinţă
Pasărea Phoenix
Roata Vieţii
Arena Timpului II
Elogiu lui... (titlu menţionat, aici, doar parţial)
Elan
Luceafărul visând
Destine
Zbor către Sine
Trup şi Suflet
Rugăciune
Timpul în Timp
Abisul la Răscruce
Echitate
Jocul ielelor

Download banner
Download wallpapers
Opinions

« Every man is entitled to have au opinion... on works of painting that delight him and so, determine him to believe that they would be adequate to enjoy his neighbour too! »

In the content of this page I intend to post impressions, opinions, comments… of those expressed by you, art-lovers! – expedierea mesajului se face prin intermediul secţiunii– message sending is done through the section contact or e-mail: contact@augustintenea.com

I, Augustin Ţenea… am the author of the paintings whose images are presented through this site and I do not require or prevent any opinion... concerning my works of painting!